Ενίσχυση εθνικής υποδομής για τα συστήματα διαλειτουργικότητας

Ενίσχυση εθνικής υποδομής για τα συστήματα διαλειτουργικότητας

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_016

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

10083

Προϋπολογισμός:

10109000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

02/01/2025 2:00 μμ

Περιγραφή

Η εν λόγω Πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής υποδομής για τα συστήματα διαλειτουργικότητας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της Εθνικής υποδομής Schengen, η ενίσχυση δικτυακής και συστημικής υποδομής διαλειτουργικότητας, η μελέτη διαμόρφωσης χώρων φιλοξενίας των πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικότητας, η διαμόρφωση χώρων φιλοξενίας των πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικότητας.

Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της διαλειτουργικότητας.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο