Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_027

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3277

Προϋπολογισμός:

27590815 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2027 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας μέσω της ανανέωσης της θητείας διακοσίων πενήντα (250) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (ΣΦΟΧ), οι οποίοι διατίθενται και εκτελούν καθήκοντα στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και τυχόν επιπρόσθετων δαπανών εκπαίδευσης επιλαχόντων (ΣΦΟΧ).

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο