Γραπτές διαδικασίες Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

7η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

7η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027 12.10.2023 Παρ Ι_Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΤΑΜΕ Παρ ΙΙ_Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΜΔΣΘ Παρ ΙΙΙ_Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια […]
Διαβάστε Περισσότερα

5η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

5η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027 16.06.2023 Παρ Ι_Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΤΑΜΕ
Διαβάστε Περισσότερα

3η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

3η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027 24.05.2023 Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 3ης Γραπτής Διαδικασίας
Διαβάστε Περισσότερα

2η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

2η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027 08.05.2023 Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων της 2η Γραπτής Διαδικασίας
Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο