Γραπτές διαδικασίες Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Category: Γραπτές διαδικασίες Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

7η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

7η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027 12.10.2023 Παρ Ι_Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΤΑΜΕ Παρ ΙΙ_Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΜΔΣΘ Παρ ΙΙΙ_Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο