Νέα

Category: Νέα

Δημοσίευση Τροποποίησης Πρόσκλησης AMIF_027 «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) 2024-2025»

Στόχος της εν λόγω πράξης είναι η επιχορήγηση της λειτουργίας των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) για την παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των

Περισσότερα »

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Τεχνική βοήθεια του Θεματικού Μέσου των ΤΑΜΕΥ 2021-2027»

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Τεχνική βοήθεια του Θεματικού Μέσου των ΤΑΜΕΥ 2021-2027» (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ

Περισσότερα »

Δημοσίευση Πρόσκλησης AMIF_027 «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) 2024-2025

Στόχος της εν λόγω πράξης είναι η επιχορήγηση της λειτουργίας των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) για την παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των

Περισσότερα »

28.05.2024 Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Αιτημάτων Χρηματοδότησης

Βάσει της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης και του Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο Πρόγραμμα είναι οι

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών, από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο αξιολόγησης, για την εκπόνηση εκ των υστέρων Αξιολόγησης [Ex-Post Evaluation] των Προγραμμάτων που χρηματο- δοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 350275)

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο αξιολόγησης για την εκπόνηση εκ των υστέρων Αξιολόγησης [Ex-Post Evaluation] των Εθνικών

Περισσότερα »

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης AMIF_025 “Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs)”

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 125404/16.04.2024 Πρόσκλησης AMIF_025 «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs)» (ΑΔΑ:

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο