Ανάπτυξη Συστήματος Επιτήρησης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας στην Ελληνική Επικράτεια

Ανάπτυξη Συστήματος Επιτήρησης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας στην Ελληνική Επικράτεια

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ISF_006

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5172

Προϋπολογισμός:

20000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην ανάπτυξη Συστήματος Επιτήρησης Σταθερών Καμερών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 20.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 02/11/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο