Προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού για την ενίσχυση επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων

Προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού για την ενίσχυση επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ISF_022

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3482

Προϋπολογισμός:

60000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην προμήθεια δυο (2) ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού για την ενίσχυση επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 60.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο