Δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος

Δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_005

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9753

Προϋπολογισμός:

1500000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αυτή στοχεύει:
Α) Στην ενίσχυση των δυνατοτήτων επιχειρησιακής ανταπόκρισης του Κέντρου Διαχείρισης Διαδικτυακού Κινδύνου της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος.
Β) Τη δημιουργία Γραφείου Διερεύνησης και Εξιχνίασης Κυβερνοεγκλημάτων στο Βαθύ και Σκοτεινό Διαδίκτυο και παράνομων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, σχετιζόμενων με ψηφιακά νομίσματα.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο