Αναβάθμιση και επέκταση διαδικασίας επίδειξης φωτογραφιών υπόπτων δραστών σε όλη την Επικράτεια (Modus Operandi)

Αναβάθμιση και επέκταση διαδικασίας επίδειξης φωτογραφιών υπόπτων δραστών σε όλη την Επικράτεια (Modus Operandi)

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_006

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

8913

Προϋπολογισμός:

1700000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η λειτουργία αυτόνομων (standalone) τοπικών σταθμών επίδειξης, οι οποίοι λειτουργούν σε ορισμένα μόνο σημεία της Ελληνικής Επικράτειας, μη συνδεδεμένοι σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των προκαλεί σαφέστατες αδυναμίες και κενά σε θέματα ασφαλείας, παρακολούθησης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Η υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης αφενός θα καλύψει τις ανωτέρω παθογένειες και αφετέρου θα αποτελέσει ισχυρό όπλο στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη. Ειδικότερα, θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική δομή online διασύνδεσης τοπικών user – σταθμών με κεντρικό server – διαχειριστή, με συγκεκριμένα δικαιώματα ανά χρήστη και με smartsoftware που θα επιτρέπει την αναζήτηση φωτογραφιών βάσει κριτηρίων. Πέραν όλων αυτών όμως, η προμήθεια τέτοιου σύγχρονου τεχνολογικού συστήματος θα αποτελέσει απαρχή δημιουργίας πεδίου ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα Κ-Μ της Ένωσης ή και εκτός αυτής με τα προσδοκόμενα οφέλη να μην περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο της Ελλάδας.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο