Δράσεις για την ενίσχυση των δράσεων ενάντια στο Κυβερνοέγκλημα

Δράσεις για την ενίσχυση των δράσεων ενάντια στο Κυβερνοέγκλημα

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_008

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

8934

Προϋπολογισμός:

2679357 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Ενδεικτικά, οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας είναι:
• Ανάπτυξη πανευρωπαϊκά διασυνδεδεμένων συστημάτων εξυπηρετητών για αποθήκευση (storageserver), συσχετισμούς οντοτήτων και τήρηση βάσεων δεδομένων (indexingserver) για την καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων και διασύνδεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. • Σύστημα αποκρυπτογράφησης (passwordcrackingrig) διασυνδεδεμένο με Interpol/Europol.
• Εξοπλισμός εγκληματολογικής εξέτασης των ψηφιακών συσκευών νέων τεχνολογιών οι οποίες διαθέτουν δυνατότητες διασύνδεσης 4G, 5G (e.g. IoTdevices, autonomous/semi-autonomouscars κτλ.) για την άντληση ψηφιακών δεδομένων από τα εν λόγω τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και την αντιμετώπιση παγκόσμιων υποθέσεων κακόβουλου λογισμικού.
• Εξοπλισμός εγκληματολογικής εξέτασης υπολογιστικού νέφους και ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητες διασύνδεσης με έτερα Κράτη Μέλη για ανταλλαγή δεδομένων εκπαίδευσης αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.
• Αναβάθμιση των περιφερειακών Εγκληματολογικών Υπηρεσιών για αυξημένες δυνατότητες τεχνικής συνδρομής σε διακρατικές επιχειρήσεις στη χώρα.
• Ίδρυση και λειτουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου Κέντρου Αριστείας για το Κυβερνοέγκλημα.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο