Αναβάθμιση συστημάτων διερεύνησης πλαστογραφίας, παραχάραξης και παραποίησης αριθμών πλαισίου

Αναβάθμιση συστημάτων διερεύνησης πλαστογραφίας, παραχάραξης και παραποίησης αριθμών πλαισίου

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_011

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9794

Προϋπολογισμός:

789560 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και τις υφιστάμενες προκλήσεις προκύπτει η ανάγκη εκσυγχρονισμού των ειδών πληροφορικής και του εξοπλισμού υποστήριξης των Συστημάτων Παρακολούθησης Παραχάραξης της Ε.Κ.Τ. και του FADO του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθώς και η ανάγκη υλοποίησης δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν και ως πυρήνες εκπαίδευσης σε προσωπικό ελέγχων για τον εντοπισμό απάτης εγγράφων (ιδίως στα αεροδρόμια), διασφαλίζοντας έτσι την κατοχύρωση ασφάλειας υψηλού επιπέδου στην Ε.Ε.
Επίσης, μέσω της στρατηγικής επιδιώκεται -ως προτεραιότητα- να επιτευχθεί η ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρετούντων για ανάπτυξη και χρήση ειδικών τεχνικών διερεύνησης, ο εκσυγχρονισμός του τεχνικού εξοπλισμού εξέτασης οχημάτων και η εκπαίδευση του προσωπικού βελτιώνοντας την παρεχόμενη συνδρομή της εγκληματολογικής εμπειρογνωμοσύνης στις επιχειρησιακές μονάδες επιβολής του νόμου. Επίσης, επιδιώκεται και η συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων αρμόδιων αρχών που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο