Εκσυγχρονισμός των Εργαστηρίων Ανάλυσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών και Ηλεκτρονικών

Εκσυγχρονισμός των Εργαστηρίων Ανάλυσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών και Ηλεκτρονικών

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_014

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

10274

Προϋπολογισμός:

2536900 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η εν λόγω δράση μέσω της προμήθειας του ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης και ταυτοποίησης αυτοσχέδιων εκρηκτικών υλών και πρόδρομων ουσιών, και των εκπαιδεύσεων των στελεχών, στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, καθώς επίσης και στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο