Ενίσχυση επιχειρησιακών δυνατοτήτων Κοινών Κέντρων Επαφής και πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδεύσεων για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Ενίσχυση επιχειρησιακών δυνατοτήτων Κοινών Κέντρων Επαφής και πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδεύσεων για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_016

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

10295

Προϋπολογισμός:

300000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Το Κοινό Κέντρο Επαφής Προμαχώνα βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος, στο σημείο συνοριακής διέλευσης, και στεγάζεται σε κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το προσωπικό των φορέων επιβολής του νόμου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας συνεργάζεται σε καθημερινή βάση μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών στους τομείς που προβλέπει η διμερής Συμφωνία και συντονίζει τις δραστηριότητες των αρμόδιων εθνικών Αρχών κατά μήκος των συνόρων. Η λειτουργία του Κέντρου ξεκίνησε το έτος 2010 και αποτελεί μια πλατφόρμα διασυνοριακής συνεργασίας με τοπική εμβέλεια, από γεωγραφική άποψη, συμβάλλοντας στη γρήγορη εξιχνίαση εγκλημάτων που διαπράττονται στην ευρύτερη περιοχή. Η δράση περιλαμβάνει: α) Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Κοινό Κέντρο Επαφής Προμαχώνα (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Πολυμηχανημάτων, Server), β) Τεχνικές εργασίες αναβάθμισης λειτουργικότητας/ ασφάλειας των χώρων του Κέντρου Επαφής Προμαχώνα, γ) Κάλυψη κόστους μετάβασης εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών Κέντρου Επαφής Προμαχώνα.
Το Κοινό Κέντρο Επαφής Κακαβιάς θα βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος, στο σημείο συνοριακής διέλευσης. Το προσωπικό των φορέων επιβολής του νόμου της Ελλάδας και της Αλβανίας θα συνεργάζεται σε καθημερινή βάση μέσω ανταλλαγής πληροφοριών στους τομείς που προβλέπει η διμερής Συμφωνία και θα συντονίζει τις δραστηριότητες των αρμόδιων εθνικών Αρχών κατά μήκος των συνόρων. Το Κέντρο Επαφής Κακαβιάς θα αποτελεί μια πλατφόρμα διασυνοριακής συνεργασίας με τοπική εμβέλεια, από γεωγραφική άποψη, συμβάλλοντας στη γρήγορη εξιχνίαση εγκλημάτων που διαπράττονται στην ευρύτερη περιοχή.
Στον παρόντα χρόνο, η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζει τη συμμετοχή της στο Κέντρο Επαφής στην Κακαβιά (διμερές με Αλβανία σε ελληνικό έδαφος – η Συμφωνία θα υπογραφεί σε υπουργικό επίπεδο το επόμενο χρονικό διάστημα). Η δράση περιλαμβάνει:
α) Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Κοινό Κέντρο Επαφής Κακαβιάς (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Πολυμηχανημάτων, Server). β) Κάλυψη κόστους μετάβασης εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών Κέντρου Επαφής Κακαβιάς.
γ) Αγορά προκατασκευασμένων οικίσκων που θα στεγάσουν το Κέντρο Επαφής Κακαβιάς ή τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενου χώρου στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του υπό ίδρυση Κέντρου Επαφής.
Η ενίσχυση των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας με βασικό εξοπλισμό και η μετεκπαίδευση των αστυνομικών που υπηρετούν σε υπηρεσίες ασφαλείας θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους και θα επιτρέψει στις κεντρικές Υπηρεσίες να απεμπλακούν από τη διαχείριση πολλαπλών υποθέσεων ανά τη χώρα, εστιάζοντας σε υψηλότερο επίπεδο εγκληματικής δραστηριότητας (οργανωμένο έγκλημα). Επιπλέον, η ενίσχυση των περιφερειακών Υπηρεσιών θα αυξήσει τη ροή των πληροφοριών προς τις κεντρικές Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο αποδοτική η δράση τους.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο