Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια τόνερ για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια τόνερ για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Περιγραφή

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την προμήθεια τόνερ με τα κάτωθι είδη και ποσότητες:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 Toner KYOCERA TK-3430 Black 25K Pages 12 ΤΕΜΑΧΙΟ
2 Toner KYOCERA TK-8365K Black 25K Pages 12 ΤΕΜΑΧΙΟ
3 Toner KYOCERA TK-8365C Cyan 12K Pages 5 ΤΕΜΑΧΙΟ
4 Toner KYOCERA TK-8365M Magenta 12K Pages 5 ΤΕΜΑΧΙΟ
5 Toner KYOCERA TK-8365Y Yellow 12K Pages 5 ΤΕΜΑΧΙΟ
6 TP-LINK LS1005G 5-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH ST ή ισοδύναμο 35 ΤΕΜΑΧΙΟ

 

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

4550 €

Προϋπολογισμός:

5642 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Απευθείας ανάθεση προμηθειών εκτός ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης:

22/12/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο