Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης: «Υπηρεσίες μετακίνησης των συμμετεχόντων στην Υπουργική Συνδιάσκεψη των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης: «Υπηρεσίες μετακίνησης των συμμετεχόντων στην Υπουργική Συνδιάσκεψη των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Περιγραφή

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών μετακίνησης των συμμετεχόντων στις εργασίες της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων. Η εν λόγω Υπουργική Συνδιάσκεψη θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2023, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν τις ημέρες Παρασκευή 6/10/23 και Σάββατο 7/10/23

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

3500 €

Προϋπολογισμός:

3995 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Εντολή ανάθεση υπηρεσιών εκτός ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης:

06/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο