Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης: «Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης: «Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Περιγραφή

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ). Η συνάντηση συνεργασίας θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ – Hyatt Regency Thessaloniki Hotel, στη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

12000 €

Προϋπολογισμός:

14000 €

Διαγωνιστική Διαδικασία:

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εκτός ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης:

04/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο