Νέα – Ανακοινώσεις (Menu Τεχνική Βοήθεια)

Νέα – Ανακοινώσεις (Menu Τεχνική Βοήθεια)

Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών, από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο αξιολόγησης, για την εκπόνηση εκ των υστέρων Αξιολόγησης [Ex-Post Evaluation] των Προγραμμάτων που χρηματο- δοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 350275)

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο αξιολόγησης για την εκπόνηση εκ των υστέρων Αξιολόγησης [Ex-Post Evaluation] των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης

Περισσότερα »
Νέα

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης AMIF_025 “Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs)”

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 125404/16.04.2024 Πρόσκλησης AMIF_025 «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs)» (ΑΔΑ: 9Β9646ΜΔΨΟ-ΣΡΔ) για την υποβολή προτάσεων

Περισσότερα »
Νέα

Προδημοσίευση Πρόσκλησης της Πράξης “Επιχορήγηση Φορέων Για Τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 Ετών Και Άνω (SILs)”»

Προδημοσίευση Πρόσκλησης της Πράξης “Επιχορήγηση Φορέων Για Τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 Ετών Και Άνω (SILs)” «Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης

Περισσότερα »
Νέα

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του 1ου σταδίου για την πρόσκληση στελέχωσης

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του 1ου σταδίου για την πρόσκληση στελέχωσης Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων της 455597/7-10-2023 πρόσκλησης για τη στελέχωση της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥΔ που αφορά

Περισσότερα »
Νέα

Εκλογές για την ανάδειξη των 4 εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών στην ΕπΠΑ 2021-2027 για το έτος 2024

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 έλαβε χώρα η εκλογική διαδικασία  για την ανάδειξη των τεσσάρων  (4) εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολίτων στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 για το έτος

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο