Βάσει της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης και του Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο Πρόγραμμα είναι οι προτάσεις με α/α 1 έως 11).

Για περισσότερα εδω.