Στόχος της εν λόγω πράξης είναι η επιχορήγηση της λειτουργίας των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) για την παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά το χρονικό διάστημα 01/08/2024 έως 31/07/2025. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές, όπως είναι η στέγαση, η σίτιση, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η υγειονομική περίθαλψη, η νομική συνδρομή, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση, η διερμηνεία, η χρηματική ενίσχυση, η παροχή ιματισμού, η ατομική υγιεινή και καθαριότητα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.