Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο αξιολόγησης για την εκπόνηση εκ των υστέρων Αξιολόγησης [Ex-Post Evaluation] των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) (το οποίο περιλαμβάνει το ΤΕΑ-Αστυνομία και το ΤΕΑ-Σύνορα) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Για περισσότερα εδω.