ΠΥΞΙΔΑ-Συμπληρωματικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα

ΠΥΞΙΔΑ-Συμπληρωματικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_023

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5537

Προϋπολογισμός:

12858010 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση αφορά την υλοποίηση της Ειδικής Δράσης «ΠΥΞΙΔΑ-Συμπληρωματικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα», η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εμφανιζόμενες ανάγκες και τις δομικές ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα. Ο προτεινόμενος μηχανισμός θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ήδη ισχύον σύστημα, θα ενισχύει την ικανότητά του, θα μειώνει την αυξανόμενη πίεση στις υπηρεσίες και θα διασφαλίζει την ευημερία και την ασφάλεια των ανηλίκων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 12.858.010,83 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 17/01/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο