ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ – Παροχή υπηρεσιών επιδημιολογικής επιτήρησης προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ – Παροχή υπηρεσιών επιδημιολογικής επιτήρησης προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_032

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

6352

Προϋπολογισμός:

1000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης, της καταγραφής των εμβολιασμών και της εμβολιαστικής κάλυψης και την άμεση και αποτελεσματική απόκριση δημόσιας υγείας βάσει πρωτοκόλλων σε δομές αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) για την προστασία του προσφυγικού/ μεταναστευτικού πληθυσμού.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 1.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 22/12/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 15:00 έως την 30/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο