Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – Πρόγραμμα Philos

Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – Πρόγραμμα Philos

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_002

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

507

Προϋπολογισμός:

22000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

15/02/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η με ολοκληρωμένο τρόπο προσέγγιση των υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που διαμένουν σε οποιαδήποτε δομή εντός όλης της ελληνικής επικράτειας.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 22.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 16/05/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 15/02/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο