Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ(ενδοχώρα)

Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ(ενδοχώρα)

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_011

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1212

Προϋπολογισμός:

55900000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και δομές φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 55.900.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 18/04/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο