Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους

Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_012

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1349

Προϋπολογισμός:

500000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Ο στόχος της Δράσης είναι  η προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα που έχουν υπάρξει θύματα ανθρώπινης εμπορίας και είναι πολίτες τρίτων χωρών. Ειδικότερα, σκοπός είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε προσωπικό πρώτης γραμμής, εξειδικευμένες δράσεις για την εμψύχωση των θυμάτων, ενίσχυση των θυμάτων στη διαδικασία ένταξής τους στην τοπική κοινωνία, παροχή ειδικών ξενώνων για τα θύματα.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 500.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 08/06/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο