Ειδική Δράση «Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους – PROCAP

Ειδική Δράση «Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους – PROCAP

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_013

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1426

Προϋπολογισμός:

522062 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Ο στόχος της Ειδικής Δράσης είναι η προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα που έχουν υπάρξει θύματα ανθρώπινης εμπορίας και είναι πολίτες τρίτων χωρών. Ειδικότερα, σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της ταχύτητας αναγνώρισης των θυμάτων, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα ίδια τα άτομα και στα τέκνα τους, η εμψύχωση των θυμάτων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, η υποστήριξή τους σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η σχετική εκπαίδευση των επαγγελματιών στο πεδίο.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 522.062,52€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 02/06/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο