Δομές και Λειτουργικότητα των Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης – Υποέργο: Λειτουργία ΠΡΟΚΕΚΑ

Δομές και Λειτουργικότητα των Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης – Υποέργο: Λειτουργία ΠΡΟΚΕΚΑ

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_AMIF_2

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9693

Προϋπολογισμός:

30674100 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παράτυπων μεταναστών που κρατούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.Κε.Κ.) Αλλοδαπών. Η Ελληνική Αστυνομία βάσει του Π.Δ.178/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι αρμόδια για τη λειτουργία Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης, όπου διαβιούν υπήκοοι τρίτων χωρών σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναχώρησης. Ενδεικτικά τα έργα, που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι: μίσθωση χώρων, υπηρεσίες λειτουργίας, απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός – αναλώσιμα, κατασκευή Προ-Αναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης για παράτυπους Υπηκόους Τρίτων Χωρών, οχήματα για τη λειτουργία αυτών των Κέντρων, ανακαίνιση – ανακατασκευή των Κέντρων όπου είναι απαραίτητο, παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και νομικής συνδρομής, εκπαίδευση αστυνομικών σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, διαχείρισης ευάλωτων ομάδων κλπ

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο