Δομές και Λειτουργικότητα των Προ-αναχωρησιακών κέντρων Κράτησης- Υποέργο: 467 Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου

Δομές και Λειτουργικότητα των Προ-αναχωρησιακών κέντρων Κράτησης- Υποέργο: 467 Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_AMIF_018

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3278

Προϋπολογισμός:

25138786 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 9:00 πμ

Περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ανανέωση της θητείας τετρακοσίων εξήντα επτά (467) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι διατίθενται αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και την υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο