Προμήθεια Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμιο

Προμήθεια Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμιο

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_032

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

6631

Προϋπολογισμός:

180000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/06/2024 12:00 πμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην προμήθεια δύο (2) περιπολικών πλοίων ανοικτής θαλάσσης, τα οποία θα έχουν ολικό μήκος τουλάχιστον ογδόντα (80) μέτρα, και μεταξύ άλλων θα διαθέτουν ελικοδρόμιο με δυνατότητα προσνήωσης ελικοπτέρων της κατηγορίας των έντεκα (11) τόνων, θα είναι εξοπλισμένα με ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης και δύο (02) θερμικές κάμερες και θα φέρουν δύο (02) μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθέτου απονήωσης/προσνήωσης με εξοπλισμό επιτήρησης. Παράλληλα, θα διαθέτουν πλευρικές περιοχές διάσωσης για άμεση περισυλλογή ναυαγών, όπως και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής φιλοξενίας πενήντα (50) ατόμων (χώρος ναυαγών).
Μέσω της πράξης, θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 180.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 22/12/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00 έως την 30/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο