Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ

Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_005

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1187

Προϋπολογισμός:

26000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

22/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση στοχεύει στην χρηματοδότηση της  παροχής υπηρεσιών σίτισης σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και δομές φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβο , Σάμο, Χίο, και λοιπά νησιά, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 26.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 18/04/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο