Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_006

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1213

Προϋπολογισμός:

3000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση προγράμματος, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής στις λιμενικές αρχές της παραμεθορίου.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 3.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 10/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο