Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)

Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_007

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1228

Προϋπολογισμός:

3056000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της Ειδικής Δράσης, συνολικής διάρκειας υλοποίησης 36 μηνών, είναι να αναπτύξει και να επιδείξει μια πλήρως λειτουργική, επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων και ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων προς το σκοπό της ετοιμότητας/εγρήγορσης, παρέχοντας προ-συνοριακή επίγνωση της κατάστασης πέρα από απομακρυσμένες περιοχές ως αποτελεσματικό μέσο για την έγκαιρη αναγνώριση κρίσιμων καταστάσεων. Μέσω του έργου θα επικυρωθεί και θα διασφαλιστεί η εφαρμοσιμότητα και λειτουργικότητα της ως άνω πλατφόρμας, η οποία θα ενσωματωθεί επίσης και θα διασυνδεθεί με τις ήδη εγκατεστημένες πλατφόρμες πληροφόρησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στο Φυλάκιο του Έβρου για προληπτικές ενέργειες.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 3.056.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 26/04/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο