Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων

Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_021

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3445

Προϋπολογισμός:

300000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός της πράξης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του φορέα, που απορρέουν από το κεκτημένο Schengen και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των μηχανισμών αξιολόγησης “Schengen Evaluation” και “Vulnerability Assessment”, αντίστοιχα.
Ειδικότερα αφορά στην εκπαίδευση, την περίοδο Οκτωβρίου 2023 – Μαΐου 2024, αριθμού στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , σε 22 εκπαιδευτικές σειρές των 15 με 20 ατόμων, που θα παρακολουθήσουν σεμινάρια διάρκειας μίας εβδομάδας έκαστο.
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 300.000,00€
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 26/07/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο