Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)

Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_036

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9434

Προϋπολογισμός:

3254766 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

28/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδίου (ETIAS) είναι ένα νέο, μεγάλης κλίμακας πληροφοριακό σύστημα, η δημιουργία του οποίου ορίζεται από τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 2018/1240 που τέθηκε σε ισχύ στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων για την προμήθεια και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία της Εθνικής Μονάδας ETIAS.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο