Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ)

Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ)

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_001

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9053

Προϋπολογισμός:

982980 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2027 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση ενίσχυσης των εγγύς των ανατολικών εξωτερικών συνόρων Διευθύνσεων Αστυνομίας, με το αναγκαίο κατά περίπτωση αριθμό προσωπικού, οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότερης προστασίας και επιτήρησης των συνόρων της Χώρας μας.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο