Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_002

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9093

Προϋπολογισμός:

1297980 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2027 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με τον αναγκαίο κατά περίπτωση αριθμό προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Αναλυτικότερα, η δράση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιων αποζημιώσεων, των Αστυνομικών και Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι αποσπούνται σε Διευθύνσεις Αστυνομίας που βρίσκονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ανωτέρω Αστυνομικοί και Ειδικοί Φρουροί θα είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη και ασφάλεια των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και θα επιλαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 16 παρ. 1 Ν.4375/2016).

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο