Προσκλήσεις Στελέχωσης

Category: Προσκλήσεις Στελέχωσης

Πρόσκληση για στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΥΔ – ΜΕΥ για την πλήρωση θέσεων, με μετακίνηση ή απόσπαση: τακτικού προσωπικού (μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ.) από: τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., άλλες Ειδικές Υπηρεσίες του N.

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο