Ειδική Δράση «Προστασία δημόσιων χώρων μέσω έξυπνων εργαλείων ανίχνευσης απειλών (SAFEGUARD)»

Ειδική Δράση «Προστασία δημόσιων χώρων μέσω έξυπνων εργαλείων ανίχνευσης απειλών (SAFEGUARD)»

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ISF_005

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3630

Προϋπολογισμός:

1111000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

19/02/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

H Ειδική Δράση «Προστασία δημόσιων χώρων μέσω έξυπνων εργαλείων ανίχνευσης απειλών (SAFEGUARD)», η οποία θα υλοποιηθεί μέσω σχήματος συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας με επικεφαλή εταίρο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας δημόσιων χώρων από τρομοκρατικές επιθέσεις μέσω της χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα υποστηρίζουν τις Αρχές επιβολής του νόμου στην αποτροπή πιθανών απειλών.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 1.111.000 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 09/02/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 19/02/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο