Ενίσχυση επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας

Ενίσχυση επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_010

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

8713

Προϋπολογισμός:

3926000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η προτεινόμενη δράση αποβλέπει στη βελτίωση των διαδικασιών συλλογής πληροφοριών και στην ασφαλή αποθήκευση, ταχύτερη επεξεργασία και συνακόλουθα την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του τεράστιου όγκου των εισερχόμενων πληροφοριών, μέσω της αναβάθμισης των πληροφοριακών υποδομών και της υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους και τις τεχνολογίες αιχμής.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο