Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ISF_001

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1235

Προϋπολογισμός:

850000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση προτάσεων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω της προμήθειας προστατευτικού εξοπλισμού.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 850.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 17/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο