Ειδική Δράση «Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Ειδική Δράση «Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ISF_002

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

2446

Προϋπολογισμός:

960000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της Ειδικής να ενισχύσει τους υφιστάμενους και να διερευνήσει νέους τρόπους συνεργασίας για την καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, αξιοποιώντας προηγούμενες έρευνες, αναπτύσσοντας νέα εργαλεία και δημιουργώντας συνέργειες σύμφωνα με το σκεπτικό της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών..
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 960.000€
Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 21/07/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο