Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 έλαβε χώρα η εκλογική διαδικασία  για την ανάδειξη των τεσσάρων  (4) εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολίτων στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 για το έτος 2024 στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ).

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη δια της φυσικής παρουσίας είκοσι δύο εκλεκτόρων (22) των φορέων  της Κοινωνίας των Πολιτών  από το σύνολο των είκοσι εννέα (29)μελών, με ώρα έναρξης στις 12:00 και ώρα λήξης 13:00.

Kατόπιν  της ψηφοφορίας και της κλήρωσης που διενεργήθηκαν οι τέσσερις  εκπρόσωποι  για το έτος 2024 στην ΕπΠΑ των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 είναι οι κάτωθι:

    1. ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ)
    2. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ICSD)
    3. ΠΑΝΔΙΡΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΜΥΡΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ)
    4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ)

Οι παραπάνω τέσσερις εκπρόσωποι συμμετέχουν  στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ΤΑΜΕΥ όταν συζητούνται θέματα που αφορούν  το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με δικαίωμα ψήφου και η θητεία τους έχει διάρκεια ενός έτους βάσει του αρ.5 της υπ’αρ.457538/2-11-23 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6295/τ.Β).