Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 125404/16.04.2024 Πρόσκλησης AMIF_025 «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs)» (ΑΔΑ: 9Β9646ΜΔΨΟ-ΣΡΔ) για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί σχετικές Διευκρινίσεις.

Για περισσότερα εδω.