Τεχνική Βοήθεια (Πρόσκληση 6000663)

Tags: Τεχνική Βοήθεια (Πρόσκληση 6000663)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Προμήθεια χωρισμάτων, υλικών και αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198481)

Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω Καταλόγου της σύμβασης: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 198047)

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο