Εκτελεστικές Συμβάσεις

Εκτελεστικές Συμβάσεις

Α/ΑΤίτλοςΠοσό (με ΦΠΑ)Διάρκεια (μήνες)Ημ. ΛήξηςCPV
11η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ23066292416/01/2025

79415200-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
72224000-1-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79800000-2-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79340000-9-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79411000-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

22η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ1854792322/06/2023

79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79800000-2-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
72224000-1-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
79415200-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79411000-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

33η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ167405952411/05/2025

79411000-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
72224000-1-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
79340000-9-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79415200-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79800000-2-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

44η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ124730111131/07/2024

72224000-1-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
79411000-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79800000-2-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
79340000-9-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79415200-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων

55η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ3914801030/06/2024

79340000-9-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο