Εκτελεστικές Συμβάσεις

Εκτελεστικές Συμβάσεις

Α/ΑΤίτλοςΠοσό (με ΦΠΑ)Διάρκεια (μήνες)Ημ. ΛήξηςCPV
11η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ Ταμευ24
22η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ Ταμευ3
33η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ Ταμευ24
44η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ Ταμευ
55η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ Ταμευ48

79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79952000-2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79970000-4: Υπηρεσίες δημοσιεύσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο