Προσκλήσεις

Κωδικός ΠρόσκλησηςΤίτλοςΠροϋπολογισμόςΕίδος ΑξιολόγησηςΗμερομηνία Λήξης προτάσεωνΗμερομηνία Έκδοσης της Πρόσκλησης
AMIF_033Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής15000000Άμεση Αξιολόγηση30/06/2024 2:00 μμ05/01/2024
AMIF_032ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ – Παροχή υπηρεσιών επιδημιολογικής επιτήρησης προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης1000000Άμεση Αξιολόγηση30/06/2024 2:00 μμ22/12/2023
AMIF_031ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι – Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης20000000Άμεση Αξιολόγηση31/01/2024 2:00 μμ15/12/2023
AMIF_030Παροχή νομικής συνδρομής και βοήθειας στο Β’ Βαθμό3000000Άμεση Αξιολόγηση31/03/2024 2:00 μμ16/11/2023
AMIF_029Εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης αναγκαστικών επιστροφών από το Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του420.000Άμεση Αξιολόγηση31/03/2024 2:00 μμ22/12/2023
AMIF_026Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης3000000Άμεση Αξιολόγηση31/03/2024 2:00 μμ27/12/2023
AMIF_025Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILS)5000000Άμεση Αξιολόγηση10/05/2024 8:00 μμ16/04/2024
AMIF_024Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου μέσω της συλλογής δεδομένων ανοιχτών πηγών6820000Άμεση Αξιολόγηση31/03/2024 2:00 μμ13/10/2023
AMIF_023ΠΥΞΙΔΑ-Συμπληρωματικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα12858010Άμεση Αξιολόγηση31/03/2024 2:00 μμ16/01/2024
AMIF_022Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και ενίσχυσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας13500000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2023 2:00 μμ13/10/2023
AMIF_021Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης1332000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2023 2:00 μμ02/08/2023
AMIF_020Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης17000000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2023 2:00 μμ02/08/2023
AMIF_019Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)54000000Συγκριτική Αξιολόγηση07/07/2023 2:00 μμ08/06/2023
AMIF_018Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και λειτουργίας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης20337937Άμεση Αξιολόγηση31/03/2024 2:00 μμ18/07/2023
AMIF_017Πρόγραμμα Οικονομικού Βοηθήματος CASH23767156Άμεση Αξιολόγηση26/04/2024 4:00 μμ28/03/2024
AMIF_016Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής52000000Συγκριτική Αξιολόγηση28/07/2023 2:00 μμ23/06/2023
AMIF_015Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας , Διαρκής Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου800000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2023 2:00 μμ04/04/2023
AMIF_014Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων6000000Συγκριτική Αξιολόγηση26/06/2023 2:00 μμ24/05/2023
AMIF_013Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους – PROCAP522062Άμεση Αξιολόγηση31/12/2023 2:00 μμ31/05/2023
AMIF_012Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους500000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2023 2:00 μμ07/06/2023
AMIF_011Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ(ενδοχώρα)55900000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2023 2:00 μμ12/04/2023
AMIF_010Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου8824000Άμεση Αξιολόγηση30/06/2023 2:00 μμ03/03/2023
AMIF_009Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στα πλαίσια υποστήριξης των διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης2500000Άμεση Αξιολόγηση30/06/2023 2:00 μμ24/02/2023
AMIF_008Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας2000000Άμεση Αξιολόγηση30/03/2023 2:00 μμ09/02/2023
AMIF_007HELIOS JUNIOR19000000Άμεση Αξιολόγηση31/05/2024 2:00 μμ25/07/2023
AMIF_006Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για τους αιτούντες διεθνή προστασία9000000Άμεση Αξιολόγηση31/03/2023 2:00 μμ27/01/2023
AMIF_005Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών ΠροσωρινήςFacilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών ΠροσωρινήςΤΑΜΕ)123800000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2023 2:00 μμ06/04/2023
AMIF_004Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου6000000Άμεση Αξιολόγηση31/03/2023 2:00 μμ11/01/2023
AMIF_003Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/20137000000Άμεση Αξιολόγηση31/03/2023 2:00 μμ30/12/2022
AMIF_002Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – Πρόγραμμα Philos22000000Άμεση Αξιολόγηση15/02/2024 2:00 μμ12/05/2023
AMIF_001ΕΣΤΙΑ 2022 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία37000000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2022 4:00 μμ21/12/2022
000Προδημοσίευση Πρόσκλησης για την Πράξη “Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs)”4500000Συγκριτική Αξιολόγηση
ΤΒ_02Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ- ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-20275000000Άμεση Αξιολόγηση31/12/2029 2:00 μμ09/02/2024
ΤΒ_01Τεχνική Βοήθεια ΤΑΜΕΥ 2021-202772438437Άμεση Αξιολόγηση31/12/2029 2:00 μμ11/01/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο